This project is read-only.

welkom bij Project KoWaSto,

KoWaSto is een programma voor nederlandstalige middelbare school leerlingen, die scheikunde in hun pakket hebben en willen oefenen met de naamgeving van koolwaterstoffen.

Dit programma is geschreven in Visual Basic. En is bedoelt als een moderne vervanger van het oude ms-dos programma Structor.

De naam is samengesteld uit het doel can het programma namelijk KoolWaterStoffen oefenen.

meer informatie is beschikbaar op onze sourceforge homepage 

Last edited Jun 9, 2011 at 8:50 AM by SMillerNL, version 4